Valentine3

VALENTINE3Deze les is gemaakt met pspx2
Maar is goed te maken met andere versies

Materials

2 Tubes :
   2160-luzcristina van Luz Christina
   11various van La Manouche

Andere tubes zijn mij onbekend.
Als je deze herkent als je eigen tube, laat het me dan even weten zodat ik dit kan vermelden of de tube kan verwijderen

 1 masker
   sg_valentine4

1 Lettertype
   Miss Stanfort

Filters : 
   Graphics Plus – Crosshadow
   Simple – Zoom out and flip

Filters HERE  
Materials HERE

Preparations :

Open  tubes in PSP
Put  FONT in your font-folder in PSP
PUT Mask in your Mask-folder in PSP
----------------------------------------

Let’s get started on this fast and easy tutorial – Have fun!
Remember to save your work often

 

1
Foreground : #e2c5b9                 
Background : #a2004b

2
Open a new image 650x500, transparent
Fill with background
Layers – new raster layer
Fill with foreground

 

3
Layers – Load/save mask – Load mask from disc
Look for mask : sg_valentine4
Check luminance source – fit to canvas – hide all masks

4
Layers – Merge – merge group
Effects – 3D-effects – dropshadow : V&H 3 – 65 – 5

5
Open tube : 2160-luzcristina
Edit – copy
Edit – paste as a new layer
Image – Resize : 2x85% - Uncheck all layers!

6
Layers – Duplicate
Effects – Texture effects – Mosaix glass – see  print screen

prtscr1
Layers – Arrange – Move down

7
Activate top layer
Effects – 3D-effects – dropshadow : V&H 3 – 65 – 5

8
Open tube : 11various
Image – resize 50%

9
Layers – duplicate
Effects – Texture effects – Mosaic glass – see #6
Layers – Arrange – Move down

10
Activate top layer
Image – Resize 95%
Move it back into the corner
Effects – 3D-effects – dropshadow : V&H 3 – 65 – 5

11
Layers – New raster layer
Place your name and/or watermark

12
Activate text tool and look for a nice font
I used : Miss Stanfort – 52 pix – anti-alias op smooth)
Type  text : Happy Valentine Sweetheart
Layers – Duplicate
Effects – Texture effects – Mosaic glass – see #6
Layers – Arrange – Move down

13
Activate top layer
Effects – 3D-effects – dropshadow : V&H 3 – 65 – 5

14
Image – Add borders
2 pix Foreground
2 pix Background
2 pix Foreground
25 pix white
1 pix Background

15
Selections – Select border 25 pix – anti-alias inside
Change foreground into gradient : Linear 45/3 – Uncheck invert
Fill border
Effects – Simple – Zoom out and flip – standard
Adjust – Blur – Gaussian 10
Effects – Graphics Plus – Crosshadow -  all sliders on 50, except the bottom one on  128
Selections – Select none

16
Selections – Select all
Selections – Modify – Contract with 30
Effects – 3D-effects – cutout  V&H 2 – 50 – 5
Repeat with  V&H -2

17
Image – Resize  – 650 pix

Your image is ready
I hope you enjoyed this tutorial
Hugs,
K@D – K@Desing

 

 

 

 

TwInc

All mijn lessen zijn geregistreerd bij Tut Writers Inc.

-------------------------------------------------

Hierbij bedank ik alle tubes makers en maaksters
Voor het maken van deze schitterende tubes.

Ich danke allen Tube herstellern und Herstellern
für das Bilden dieser großartigen Tube.

Je remercie tous tubes de réalisateurs et les faiseuses
pour la réalisation de ces tubes brillants.

I thank all tubes makers and makers
for making these superb tubes.

Laat de naam in de tube intact.
© Belangrijk is de copyright die behoort bij de originele artiest.
Laat de credit bij de maker.

------------------------------------------------

© 2009 K@D's PsP Designs
-all rights reserved-

-Website by K@D's Designs-

logo


home
Untitled Document